Cümə axşamı , 21 Oktyabr 2021
Home » Tarix

Tarix

Ordubad Cümə məscidində bərpa işləri davam etdirilir

Muxtar respublikada milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması və dini abidələrimizin bərpası istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Tarixi-memarlıq abidələri, məscid, imamzadə və ziyarətgahlar bərpa olunur. Ordubad şəhərindəki qədim Cümə məscidində də bərpa işləri davam etdirilir. Boyukmillet.com xəbər verir ki , sentyabrın 15-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Ordubad şəhərindəki qədim Cümə məscidinin bərpası ilə maraqlanıb. Bildirilib ki, ötən …

Read More »

Nəsib bəy Yusifbəylinin dünyagörüşündə maarifçilik, türkçülük və azərbaycançılıq

Qeyd: Yazı Azərbaycan Respublikası Medianın İnkişafı Agentliyinin maliyyə dəstəyi çərçivəsində hazırlanıb. V Yazı AMEA Fəlsəfə İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, dosent, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Faiq Ələkbərli De­ni­kin­çi­lə­rin ya da De­ni­kin or­du­su­nun Da­ğıs­ta­na və Azər­bay­ca­na tə­ca­vü­zü ilə bağ­lı da Nəsib bəy Yu­sif­bəy­li­nin möv­qe­yi də­qiq, qə­ti ol­muş­dur. be­lə ki, mil­lət və­kil­lə­rin­dən bi­ri­nin De­ni­ki­nin or­du­su­nun Azər­bay­can sər­həd­lə­ri­ni keç­mə­si id­dia­sı­na qar­şı baş na­zi­ri bil­dir­miş­dir ki, …

Read More »